КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ"
Як знайти свій шлях
на ринку капіталу
Про проект
"Азбука"
Глосарій
термінів
Часті
запитання
RUS
UKR

ЗМІСТЗамовте!

Друкований варіант
"Азбуки для інвестора"

АНКЕТАПУБЛІКАЦІЇ


ДОПОМОГА
Інтернет-проект Азбука для інвесторів "Як знайти свій шлях на ринку капіталу" створено на основі матеріалів, підготовлених фахівцями Компанії з управління активами “ТАСК-інвест”.

Головна мета цього проекту: ознайомити користувачів Інтернет з інвестиційними фондами – новим в Україні механізмом збереження та примноження грошових коштів населення.

Інвестування в фонди – один з найпоширеніших засобів вкладання грошей у сучасному світі. В економічно розвинених країнах вклади в інвестиційні фонди користуються великою популярністю у населення і вже більш сторіччя демонструють свої переваги, допомагаючи не тільки запобігати знеціненню грошей під впливом інфляції, але й отримувати значний дохід.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Матеріали, який викладено в нашому проекті, відображають думку фахівців ТОВ "КУА "ТАСК-інвест" і не можуть розцінюватись як офіційна трактовка положень законодавства України або як рекомендація купівлі/продажу цінних паперів ІСІ.

Вартість цінних паперів інститутів спільного інвестування може як збільшуватись, так і зменшуватись, результати інвестування в минулому не визначають доходи в майбутньому.

ТОВ "КУА "ТАСК-інвест" не гарантує доходність інвестицій в інвестиційні фонди.

ТОВ "КУА "ТАСК-інвест" не несе відповідальності перед третіми особами за будь-які дії, здійснені ними внаслідок ознайомлення з цими матеріалами.

За будь-яких обставин, для того, щоб прийняти рішення про інвестування коштів в той або інший інститут спільного інвестування, потенційному інвестору потрібно самостійно ознайомитись з ринковою ситуацією, а також із зареєстрованими у встановленому законодавством порядку документами, що регламентують порядок випуску, обігу та погашення цінних паперів конкретного ІСІ.

Важливість інформації, яка викладена в цьому проекті, Ви визначаєте самостійно. Слід виважено підходити до вирішення питання придбання цінних паперів ІСІ, спираючись на дослідження та інші матеріали, що будуть необхідні.
Ми сподіваємось, що наш проект допоможе Вам розвіяти міфи про складності інвестування в цінні папери фондів, краще зрозуміти, що таке спільне інвестування, ефективніше розпорядитися своїми грошима та часом, запобігти можливим помилкам на цьому шляху.


Інвестуйте з розумом!
Всі права на сайт - власність ©ТАСК®, 2008
Разроблено ©J.K.®Design, 2008