КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ"
Як знайти свій шлях
на ринку капіталу
Про проект
"Азбука"
Глосарій
термінів
Часті
запитання
RUS
UKR

ЗМІСТЗамовте!

Друкований варіант
"Азбуки для інвестора"

АНКЕТАПУБЛІКАЦІЇ


ДОПОМОГА
Як відбувається оподаткування доходів інвесторів

Поки кошти інвесторів заходяться в фонді (ІСІ), вони не підлягають оподаткуванню до самого моменту виходу з ІСІ, коли інвестор отримує дохід – позитивну різницю між сумою, отриманою в результаті продажу цінних паперів фонду (ІСІ) та сумою витрат на придбання цих цінних паперів.

У випадку отримання дивідендного* доходу оподатковується сума дивідендів, отримана інвестором.Оподаткуванню підлягає дохід інвесторів,
який вони отримують при:


 1. Продажу цінних паперів фонду* третій особі;

 2. Продажу цінних паперів фонду* компанії з управління активами, що управляє цим фондом:

  • для фондів закритого типу:
   • при його закритті;
   • за заявою інвестора в разі прийняття позитивного рішення Спостережною радою фонду;

  • для фондів відкритого типу:
   • в будь-який робочий день;

  • для фондів інтервального типу:
   • у визначені Проспектом емісії періоди викупу;

 3. Виплаті дивідендів* закритим інвестиційним фондом (ІСІ).


Ставка податку та порядок оподаткування відрізняються в залежності від того, ким є інвестор – фізичною або юридичною особою, резидентом або нерезидентом та в якому з вищезазначених випадків він отримав свій дохід.

Якщо інвестор – юридична особа, його інвестиційний дохід оподатковується згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Інвестиційний дохід, який отримав інвестор – фізична особа, оподатковується згідно Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Учасник фонду сплачує податок з доходів самостійно, керуючись законодавством України. Вся відповідальність за сплату податку покладена на самого інвестора.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Компанія з управління активами не є податковим агентом фізичної особи при виплаті їй доходу від операцій купівлі-продажу цінних паперів фонду. Розрахунок суми податку виконується інвестором самостійно коли він подає річну декларацію в податкову інспекцію за місцем проживання до 1 квітня року, наступного за звітнім.


Юридичні особи-резиденти відносять отриманий дохід від участі у фонді до валових доходів. Ставка оподаткування залежить від системи оподаткування підприємства.

Для юридичних осіб-нерезидентів компанія з управляння активами перераховує суму за викуплені цінні папери фонду, за виключенням податку.


За наявністі міжнародного договору про запобігання подвійному оподаткуванню відносно податків з доходів між Україною та країною, резидентом якої є інвестор, застосовуються норми цього договору (конвенції). Деякі вказані міжнародні договори передбачають що оподаткування доходів, що отримані від продажу акцій (які не отримали свою вартість або більшу частину своєї вартості від нерухомого майна в Україні), проводиться в країні, резидентом якої є інвестор.


Особливість оподаткування пайових фондів полягає в тому, що пайовий фонд не є юридичною особою та не сплачує податок на прибуток.

Таким чином, приріст майна пайового фонду, в тому числі у вигляді дивідендів та відсотків, а також приріст, отриманий від реінвестування* прибутку, не оподатковуються.Всі права на сайт - власність ©ТАСК®, 2008
Разроблено ©J.K.®Design, 2008