КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ"
Як знайти свій шлях
на ринку капіталу
Про проект
"Азбука"
Глосарій
термінів
Часті
запитання
RUS
UKR

ЗМІСТЗамовте!

Друкований варіант
"Азбуки для інвестора"

АНКЕТАПУБЛІКАЦІЇ


ДОПОМОГА


Як захищені права інвесторів

Принцип роботи інвестиційних фондів побудовано таким чином, що він сам по собі забезпечує ефективне зниження ризиків приватних інвесторів.

Фактори, що знижують ризики
при інвестуванні в фонди (ІСІ):ЗаконодавствоПрава інвесторів фондів в Україні забезпечені організаційною структурою системи управління інвестиційними фондами та контролем з боку держави.


Функції управління, зберігання та обліку прав власності на цінні папери фонду розподілені між незалежними структурами – компанією з управління активами* (КУА), зберігачем* та реєстратором* (депозитарієм).Захист прав інвесторів фондів (ІСІ) в Україні забезпечений Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Діяльність корпоративних фондів додатково регулюється Законом України "Про господарчі товариства".


Державне регулюванняРегулятором на ринку цінних паперів та інвестиційної діяльності виступає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) - www.ssmsc.gov.ua, яка виконує нормотворчі функції, функції нагляду, ліцензування та адміністрування.

Комісія делегує частину повноважень у сфері ліцензування та передліцензійної підготовки Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ)www.uaib.com.ua.


Ці згадані регулятори допускають до управління ІСІ лише ті компанії, що не тільки мають ліцензію, але й відповідають ряду нормативних показників: мають затверджений статут діяльності, встановлений на законодавчому рівні мінімальний розмір статутного капіталу, а також сертифікованих для професійної діяльності на фондовому ринку топ-менеджерів.

Що стосується діяльності фондів, то відкриті ІСІ щоденно надають в ДКЦПФР інформацію про вартість чистих активів та доходність, а рештаперіодично або на вимогу комісії, що значно знижує ризик інвестора: у випадку виявлення проблем у фонду, регулятор зможе вчасно застосувати запобіжні заходи.

Окрім того, відокремлений облік активів виконує зберігач в якості якого, як правило, виступає комерційний банк, що має ліцензію Держкомісії. Зберігач перевіряє коректність розрахунку чистих активів, контролює законність усіх операцій управляючої компанії та звітує про свої дії перед регулятором.

Однією з умов роботи КУА на ринку є її щорічний незалежний аудит, який підтверджує прозорість та професійність роботи компанії.Право власностіІнвестор не є клієнтом фонду (ІСІ), а його співвласником, що передбачає контроль над об’єктом власності.

Вкладники фондів мають право:
  • створювати Наглядову раду фонду, яка контролює діяльність КУА щодо управління активами цього фонду;
  • вносити зміни в Інвестиційну декларацію та Регламент фонду;
  • проводити зміну реєстратора, аудитора, зберігача, компанії з управління активами у випадках, що передбачені в Регламенті фонду;
  • регулярно отримувати інформацію про діяльність фонду та вартість його чистих активів.

У випадку участі в корпоративному інвестиційному фонді, що створений у формі акціонерного товариства, інвестор стає повноправним акціонером. Вкладники мають право на управління таким фондом через загальні збори акціонерів, приймаючи участь в Наглядовій раді фонду.Контроль за діяльністю КУА


  • для того, щоб пройти процедуру реєстрації, КУА повинна відповідати цілому ряду певних вимог (до статутного капіталу, досвіду працівників та інше);
  • обов’язковою вимогою до діяльності КУА є її вступ до Української асоціації інвестиційного бізнесу, який потребує наявності рекомендацій інших учасників ринку капіталу;
  • КУА не може провести жодної операції з активами фонду (ІСІ) без узгодження зі зберігачем активів фонду, який є незалежною та незацікавленою стороною;
  • КУА не може придбавати активи, непередбачені в Інвестиційній декларації фонду, - це контролює зберігач активів фонду;
  • КУА не може видавати кредити або позики за рахунок активів фонду (за виключенням венчурних ІСІ).


Всі права на сайт - власність ©ТАСК®, 2008
Разроблено ©J.K.®Design, 2008