КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ"
Як знайти свій шлях
на ринку капіталу
Про проект
"Азбука"
Глосарій
термінів
Часті
запитання
RUS
UKR

ЗМІСТЗамовте!

Друкований варіант
"Азбуки для інвестора"

АНКЕТАПУБЛІКАЦІЇ


ДОПОМОГА
Яку інформацію потрібно знати про фонди і де її шукати

1
Однією з головних переваг інвестиційних фондів для інвесторів є їх інформаційна відкритість. Уся інформація стосовно діяльності КУА з управління активами фонду* (ІСІ) розкривається у відповідності до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).


Найбільш важливими документами для Вас, як потенційного інвестора, з якими треба обов’язково ознайомитись перед придбанням цінних паперів фонду (ІСІ), є Регламент інвестиційного фонду* та його Проспект емісії*.

Слід звернути увагу на наступну важливу інформацію, що в них міститься:
  • тип інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний, закритий);
  • якщо фонд інтервальний, то оголошується термін прийняття заявок на придбання/викуп цінних паперів фонду;
  • мінімальна сума інвестицій;
  • розмір комісії при придбанні та продажу цінних паперів фонду, яку потрібно сплатити агентам з розміщення/викупу цінних паперів фонду.

Складовою частиною Регламенту* є його Інвестиційна декларація*, яка допоможе Вам ознайомитись з основними напрямками та обмеженнями стосовно інвестування коштів, що залучені від інвесторів.

За Вашою вимогою КУА інвестиційного фонду зобов’язана надати повну інформацію, що підтверджує:
  • наявність у КУА відповідної ліцензії ДКЦПФР;
  • реєстрацію Регламенту інвестиційного фонду* в ДКЦПФР;
  • реєстрацію Проспекту емісії цінних паперів фонду*, а також свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів в ДКЦПФР;
  • реєстрацію фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ).2
Повний перелік компаній з управління активами, що мають ліцензію на здійснення такої діяльності, знаходиться на сайті Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ)www.uaib.com.ua. Окрім того, УАІБ регулярно публікує щотижневі звіти про діяльність окремих великих інвестиційних фондів та аналітику ринку, його тенденції та перспективи.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) – це добровільна, недержавна, некомерційна організація, що заснована на засадах саморегулювання, рівноправ’я, вільного волевиявлення та спільності інтересів своїх членів. УАІБ, яку засновано у 1995 році, є однією зі старіших професійних організацій учасників фондового ринку.

На сьогодні, це єдина в Україні саморегульована недержавна організація, якій держава делегувала частину своїх повноважень, визначивши їх в Законі України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та положенні про діяльність СРО ринку цінних паперів, яка об’єднує компанії з управління активами, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2004 року під №415.


3
Регулятор – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) – на власному сайті www.ssmsc.gov.ua публікує рішення про видані, оновлені або анульовані ліцензії учасників фондового ринку. Друковані видання Держкомісії – "Бюлетень" та "Відомості ДКЦПФР" – регулярно розміщують об’яви про створення нових інвестиційних фондів, про внесення їх до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, про зміни в проспектах емісії, зміни у складі наглядових рад (для корпоративних фондів), дані про ліквідацію та розрахунки з кредиторами.


4
Існують й також інші альтернативні джерела інформації. Найбільш повним та корисним, з нашої точки зору є Інтернет-проект www.investfunds.com.ua. Цей портал містить базу управляючих компаній (КУА) з переліком фондів (ІСІ), що знаходяться в управлінні, з їх описами, напрямками інвестування та сукупною вартістю чистих активів. Також на порталі наведені рейтинги (ренкінги) показників діяльності фондів.


5
Окрім того, з ростом популярності спільного інвестування в Україні, актуальними стають різноманітні виставки, конференції, круглі столи, семінари та інші заходи, де всі бажаючі можуть отримати інформацію про інвестиційні фонди, яка може їх зацікавити.Всі права на сайт - власність ©ТАСК®, 2008
Разроблено ©J.K.®Design, 2008